top of page

Wat is chronische pijn?

Chronische pijn wordt onterecht vaak gezien als pijn die nooit meer weggaat. De juiste definitie is: pijn die al langer dan 12 weken aanhoudt.

Wetenschappers kunnen chronische pijn nog steeds niet volledig verklaren, maar hebben ons wel een eind op weg geholpen. Uit onderzoek blijkt dat pijn ontstaat in je hersenen. Ons lichaam stuurt geen kant-en-klare pijnsignalen naar ons brein. Het stuurt alleen een signaal door over dreigende schade. De hersenen bepalen of dit signaal als pijn ervaren wordt: zonder brein geen pijn.
Het gros van de binnenkomende signalen wordt door onze hersenen meteen geblokkeerd. Dit proces gaat de hele dag door, duizenden keren per minuut. Slechts in een enkel geval verandert een bedreigend signaal in pijn.
De hersengebieden die over pijnervaring gaan, worden gezamenlijk de neuromatrix genoemd. Ze houden zich ook bezig met onze hormoonhuishouding, ons bewustzijn van ons lichaam en onze beweging. Daarnaast bepalen ze onze (on)bewuste beleving van de wereld en de manier waarop we ervaringen opslaan. Het ontstaan van chronische pijn en de wijze waarop we de wereld ervaren zijn dan ook nauw met elkaar verbonden.
hersenen en hun neuroplasticiteit
wat is chronische pijn?
Bel of mail voor meer info of maak gelijk een afspraak 
M. +31 (0)6 4725 6768
info@chronischepijncoach.com
bottom of page