top of page
neuronen en synapsen

Neuropatische pijn 

Deze pijn, ook wel zenuwpijn genoemd, wordt veroorzaakt door aangedaan zenuwweefsel. Kennelijk is zenuwweefsel van dusdanig belang dat je lichaam goed duidelijk maakt dat het aangedaan is. Het doet dan ook verschrikkelijk zeer. Neuropatische pijn is pijn die je echt niet kunt negeren. Hierbij is actie vereist, anders wordt het alleen maar erger.

 

Zenuwpijn heeft vaak een brandend, schietend of elektrisch karakter. Het straalt vaak uit in het verloop van de zenuw.  Zenuwpijn komt voor in veel vormen en vaak lopen nociceptieve pijn, geprojecteerde pijn en SOLK door elkaar heen. 

Het kan voorkomen dat de functies van de zenuw toenemen, afnemen of veranderen. Het kan sterk beïnvloed worden door aanraking, maar het kan ook uit het niets in alle hevigheid ontvlammen.

Zenuwpijn is vaak onberekenbaar en moeilijk te vatten. Mensen die midden in een pijnaanval zitten, kunnen weinig anders meer dan bezig zijn met de pijn. Het liefst zonder bemoeienis van anderen. Het huilen staat je nader dan het lachen.

Bel of mail voor meer info of maak gelijk een afspraak 
M. +31 (0)6 4725 6768
info@chronischepijncoach.com
bottom of page