top of page

ENERGIE

Het concept `energie` is het snijvlak van de concrete natuurkunde en de ontastbare spiritualiteit.

Natuurkunde erkent (meta)fysische energieen.  Spiritualiteit erkent zowel de energieen in de (meta)fysische vorm, als in de niet stoffelijke vorm. Dat laatste heeft meer betrekking op de kracht van emoties, gemoedstoestanden en op de alomtegenwoordige levensenergie. 

Levens energie is een spiritueel begrip wat in veel  verschillende culturen bekend staat als de kracht die ons in staat stelt om te kunnen leven.

Het wordt in verschillende talen geschreven als prana, qi, chi, ether en nog een aantal andere namen. 

In feite is alles terug te voeren tot energieen.

Alles wat we waarnemen in de wereld is het resultaat van de krachten die energieen uitoefenen. 

Elektrische energie, magnetische energie, kernenergie, kinetische energie, radio golven, licht golven, thermische energie, de kracht van haat, woede, angst, verdriet en liefde, 

Alles komt voort uit energie! Alles is energie! Alles.

Sommige vormen van energie zijn ontastbaar. Sommige vormen van energie zijn tastbaar en in materie veranderd.

Veel vormen van energie zijn waarneembaar, sommige zijn zichtbaar, sommige zijn tastbaar, sommige zijn voelbaar ergens in je lichaam. sommige energievormen zijn te meten met apparatuur.

Sommige energievormen zijn haast niet in kaart te brengen. 

Sommige mensen met paranormale gaven claimen energieen waar te kunnen nemen waar de rest van de wereld alleen maar van kan dromen. 

Alles komt voort uit energie! Alles is energie! Alles.

 

Sta er maar eens bij stil. Als een atoom ontleed wordt tot in het kleinste detail, blijft er nagenoeg niets van over! Elk atoom bestaat voor 99,999 procent uit ..... niets! Er is vooral lege ruimte aanwezig en die lege ruimte bestaat uit.... niets! Dan zweven er in de verte nog wat protronen, neutronen en electronen. Als we ook die ontleden blijken de electronen vooral uit niets te bestaan, de protronen bestaan vooral uit niets en de neutronen bestaan ook vooral uit niets.  

Maar wat geeft ons dan massa? Wat geeft ons dan gewicht? Hoe kan het dat we tastbaar zijn?

Hoe kan ik dan in hemelsnaam mijn hoofd ergens tegenaan stoten? Het antwoord is energie.

Alles is energie. We leven in een soep van energieen die krachten op elkaar uitoefenen. Soms resulteren die krachten in materie, soms in gebeurtenissen, soms in levende wezens en soms in emoties en gevoelens.

Spirituele natuurkunde stelt dat energie met een bepaalde lading, gelijksoortige energie met dezelfde lading aantrekt.

Deze wet heet de wet van de aantrekkingskracht.

Een mens, een dier, een voorwerp, of een gebeurtenis met een bepaalde energetische lading, heeft een aantrekkingskracht op een mens, een dier, een voorwerp, of gebeurtenis met dezelfde energetische lading.

 

Mensen zijn ontvangers, geleiders en uitzenders van energieen. Energie beroert ons. We worden bewogen door energie.

We geven expressie aan de ervaring ervan. Als reactie transformeren we energie in andere energie en wordt het doorgegeven naar de buitenwereld.

Doordat we energie beleven, uiting geven aan deze beleving, energie transformeren en gelijksoortige energie aantrekken, creeren we steeds een nieuwe realiteit.

Mensen creeren de hele dag door. Het is een continu proces waar we zelden bij stil staan. De wereld waarin we nu leven hebben we zelf, onbewust gecreerd door jaar in jaar uit nieuwe mogelijkheden aan te trekken. De nieuwe mogelijkheden liggen vaak in lijn met ons nabije verleden.

Zo onstaat er een begrijpelijke opsomming van gebeurtenissen die jouw verleden vormen. In jouw verleden is een patroon zichtbaar.

Een enkele keer lukt het ons om een leuke afwisseling in ons patroon te creeren. Dit doen we bewust en met opzet. Meestal omdat we dat leuk vinden, of omdat dat op de lange termijn het leven verrijkt. Een voorbeeld ervan is op vakantie gaan, een cursus volgen, een fles goede wijn openen of een avondje uit gaan om de sleur te doorbreken.

 

Het creeren gebeurt overwegend door te reageren op gebeurtenissen die ons `overkomen`. Dat doen we nagenoeg nooit bewust en dus niet met opzet. Ook vervelende situaties creeren we zelf en dat doen we niet expres, immers niemand zou zichzelf met opzet een burnout aandoen. Je kunt jezelf dus ook onmogelijk de schuld geven van je eigen leed, want je was je er niet bewust van.

Als we bewust met energie willen werken, moeten we allereerst verantwoordelijkheid nemen voor de gecreerde wereld waar we nu in zitten. (Dat is iets anders dan jezelf verwijten wat voor een rotzooi je ervan hebt gemaakt!) Vervolgens onderzoek je wat er zich onbewust in jou af speelt. De onbewuste energieen verklaren waarom je jouw huidige realiteit hebt aangetrokken.

Als we bewust worden van ons onbewuste, kunnen we hem beinvloeden. Zo kunnen we met energie spelen. Zo creeer je de mogelijkheid tot een nieuwe realiteit.

Het enige wat je dan nog moet doen, is door de deuren heen lopen die zich voor je openen. Je moet dingen daadwerkelijk gaan veranderen door iets anders te doen.

 

bottom of page